Smlouvy a objednávky nad 20 tis. Kč a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci.

2020

Smlouvy a objednávky nad 20 tis. Kč


2019

Smlouvy a objednávky nad 20 tis. Kč

VPS - TJ Baník Krásno (15.11.2019)
VPS - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Krásn (7.10.2019)
VPS - TJ Baník Krásn (28.6.2019)
VPS - TJ Baník Krásn (13.3.2019)
VPS - TJ Baník Krásn (27.12.2018)


2018

Smlouvy a objednávky nad 20 tis. Kč

VPS - Římskokatolická farnost Loket
VPS - TJ Baník Krásno
VPS - TJ Baník Krásno

2017

Smlouvy a objednávky nad 20 tis. Kč

VPS - Římskokatolická farnost Loket

2016

Smlouvy a objednávky nad 20 tis. Kč

2015

Smlouvy a objednávky nad 20 tis. Kč (od 1.5.)