17. 08. 2019 | 2. Krásenský gulášový festival
12. 07. 2019 | Obnova zpevněných ploch v ulici Mírová
08. 07. 2019 | Krásno - vydání neperiodické publikace
08. 07. 2019 | 150 let založení Sboru dobrovolných hasičů Krásno
08. 07. 2019 | Podpora turistického ruchu v Krásně
19. 06. 2019 | Záchrana interiéru kulturní památky – historické kaple Dolní Hluboká
19. 06. 2019 | Obnova a zpřístupnění historické zvonice Krásno
07. 06. 2019 | VO Krásno rekonstrukce veřejného osvětlení
18. 05. 2019 | 39. Krásenské Staročeské máje
13. 12. 2018 | Podpora aktivit v oblasti cestovního ruchu
19. 10. 2018 | Říjnové setkání
03. 09. 2018 | Krásno - rekonstrukce chodníku
13. 08. 2018 | 1. "Krásenský gulášový festival"
30. 07. 2018 | Výměna vodovodního řadu v ulici Kladenská
04. 07. 2018 | Přestavba nevyužívané budovy původní Mateřské školy Krásno na pobočku Základní umělecké školy v Horním Slavkově
20. 06. 2018 | Stavební úpravy hasičská zbrojnice Krásno
09. 06. 2018 | Putování pravěkem dětský den 2018
07. 05. 2018 | Setkávání v roce 2018 (Staročeské máje, Sjíždění řeky Ohře, Adventní koncerty)
24. 11. 2017 | Ekologické a přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích
24. 11. 2017 | Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (2)
24. 11. 2017 | Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (1)
26. 10. 2017 | Opakovaná umělá obnova lesů poškozených suchem a ochrana lesa proti zvěři oplocenkami
24. 08. 2017 | Stavební úpravy MŠ Pampeliška
19. 08. 2017 | Rozloučení s létem
28. 07. 2017 | Dopravní automobil pro JSDH v Krásně
03. 06. 2017 | Pirátský dětský den 2017
13. 05. 2017 | Poznáváme tradice
10. 12. 2016 | Rekonstrukce ulice v místní části Háje
19. 09. 2016 | Podpora JSDH obcí Karlovarského kraje