Složení zastupitelstva

Josef HAVEL
starosta města

Ing.Martin Pribol
1.místostarosta
člen zastupitelstva

Petr Zahrádka
2.místostarosta
člen zastupitelstva

Ing.Tomáš Fenkl
předseda finančního výboru
člen zastupitelstva

Mgr.Václav Kříž
předseda kontrolního výboru
člen zastupitelstva

Ing.Vendula Pokorná
předsedkyně výboru pro národnostní menšiny
člen zastupitelstva

Ing.Tomáš Brendl
člen zastupitelstva

Miroslav Kirejev
člen zastupitelstva

Bc.Erich Kříž
člen zastupitelstva
předseda výboru pro rozvoj města Krásno

Václav Krpejš
člen zastupitelstva

Petr Ott
člen zastupitelstva


Finanční výbor :
Ing.Tomáš Fenkl - předseda
Ing. Vendula Pokorná - členka
Eva Dušková - členka

Kontrolní výbor :
Mgr.Václav Kříž - předseda
Václav Krpejš - člen
Ing. Alexandra Masopustová

Výbor pro národnostní menšiny :
Ing.Vendula Pokorná - předseda  
Ing. Tomáš Fenkl - člen
Jitka Šimůnková - členka
 
Výbor pro rozvoj města Krásno:
Bc. Erich Kříž - předseda
Josef Havel - člen
Václav Krpejš - člen
Mgr. Václav Kříž - člen
Petr Ott - člen
David Pařízek - člen
Ing. Jan Masopust, st. - člen
 
 
 


Předchozí stránka: Zastupitelstvo města
Další stránka: Usnesení zastupitelstva