CO JE CZECH POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišmou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa a umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa, aby "OBÍHALA DATA, NE OBČAN".

CO POSKYTUJE CZECH POINT ?

Czech POINT poskytuje 4 druhy ověřených výpisů. To znamená, že každý, kdo zaplatí příslušný správní poplatek na místě Czech POINT, může požádat o následující ověřený výpis :

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Výpis z Katastru nemovitostí ČR lze požádat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek nebo stavební parcelu, nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě. Správní poplatek : 100,-Kč za první stranu, 50,-Kč za každou další i započatou stranu.

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Výpis z Obchodního rejstříku ČR lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. Správní poplatek : 100,-Kč za první stranu, 50,-Kč za každou další i započatou stranu.

VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Výpis z Živnostenského rejstříku ČR lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace Správní poplatek : 100,-Kč za první stranu, 50,-Kč za každou další i započatou stranu.

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Výpis z Rejstříku trestů ČR lze vydat osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Žadatel musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad) a musí mít přiděleno rodné číslo. Správní poplatek : 100,-Kč za celý výpis.Předchozí stránka: Propagace projektů
Další stránka: Svazek obcí Hornoslavkovsko