Vodní hospodářství

Dokumenty k nahlédnutí / ke stažení:


Kanalizační řád (parafovaná verze)

Reklamační řád (parafovaná verze)

2018 - 2020

Cena vodného a stočného pro fyzické i právnické osoby:

Vodné  ... 25,- Kč vč. DPH
Stočné ... 24,- Kč vč. DPH

Cena byla stanovena usnesením č.22 na jednání ZM č.25/2017 ze dne 20. 12. 2017 jako jednosložková dle § 20, zák.č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

2017

Cena vodného a stočného pro fyzické i právnické osoby:

Vodné  ... 24,- Kč vč. DPH
Stočné ... 20,- Kč vč. DPH

Cena byla stanovena usnesením č.33 na jednání ZM č.13/2016 ze dne 14. 4. 2016 jako jednosložková dle § 20, zák.č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).Předchozí stránka: Vyhlášky, zprávy, změny...
Další stránka: Informace města